Wedstrijden

Het wedstrijdsysteem en oefenstof voor de turnafdeling wordt bepaald en vastgesteld door de Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie (KNGU). Binnen de KNGU zijn er werkgroepen (technische commissies) samengesteld voor de verschillende disciplines, waaronder  Turnen (Dames en Heren), Acrogym en Groepsspringen. Deze werkgroepen hebben het oefenstof- en wedstrijdsysteem ontwikkeld.

TURNEN DAMES & TURNEN HEREN

De oefenstof voor Tunen Dames en Turnen Heren wordt eens per vier jaar bijgesteld, afhankelijk van de internationale ontwikkelingen. Er is een internationaal reglement (FIG), welke wordt gebruikt bij de internationale wedstrijden. Voor alle niveaus onder de topsport is een Nationaal Turn Systeem (NTS) ontwikkeld. Alle turnsters en turners binnen Exalto Sport turnen volgens dit NTS-systeem.

Wedstrijden worden georganiseerd voor verschillende geografische gebieden. Er zijn landelijke wedstrijden, districtswedstrijden (District Oost), regionale wedstrijden (Gelderland Midden), rayon wedstrijden (Rayon Veluwezoom) en  verenigingswedstrijden.

Er wordt geturnd in verschillende leeftijdscategorieën. De jongste categorie zijn de Instappers (ongeveer 8 jaar). De categorieën lopen dan op naar pupil, jeugd, junior en senior. De leeftijdsgrenzen van de dames en de heren zijn daarin verschillend. Bij zowel de heren als de dames worden voor de 7-jarige turn(st)ers oefenwedstrijden aangeboden. Deze categorie wordt bij heren Benjamin genoemd en bij de dames pre-instap.

Daarnaast zijn er verschillende niveaus waarin een turnster of turner uit kan komen. Hierbij is niveau 1 het hoogste niveau en niveau 12 (dames) en niveau 17 (heren) het laagste. De combinatie van de leeftijdscategorie en het niveau van de turnster/turner bepaalt in welke divisie zij/hij uitkomt.

ACROGYM

Er zijn 5 disciplines op verschillende niveaus. Naast de heren, dames en gemengde paren zijn er groepen, bestaande uit 3 dames of 4 heren. Tijdens een wedstrijd worden er afhankelijk van het niveau 1, 2 of 3 oefeningen gebracht.

Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit. A Niveau Senioren en Junioren voeren drie oefeningen uit: Balans, Dynamisch en Combinatie. A Jeugd en B/C voeren 2 oefeningen uit: Balans en Dynamisch, waarbij de leeftijdsgroepen Jeugd en Junioren naast het gewone reglement een aparte bijlage met regels voor deze catagorie gebruikt. D/E en recreatie voeren 1 oefening uit en dat is een Combinatie oefening.

Een balans oefening is samengesteld uit elementen die kracht, balans, lenigheid en behendigheid tonen. Er moeten opgangen en motions in zitten als ook statische houdingen. Veel statische houdingen moeten 3 seconden worden vast gehouden om de waarde te krijgen. Hierdoor zijn er zijn er diverse varianten en combinaties mogelijk. Bij de Dynamische(tempo) moet samengesteld zijn uit elementen die verschillende manieren van werpen, schroeven en draaien laten zien en de verschillende lichaamshoudingen tijdens de vlucht tonen. Tumbling elementen en series inclusief sprongen en salto's zijn karakteristiek voor de Dynamische oefening. Met de salto's en schroeven en de bijbehorende linken zijn er tal van mogelijkheden. De combinatie oefening bevat zowel karakteristieken van de balans als de dynamische oefening.

Tijdens een wedstrijd wordt de oefening beoordeeld door een vakkundig jurypanel. Er wordt gekeken naar de moeilijkheid, de variaties van elementen en choreografie, samenwerking, identiteit en de uitvoering hiervan. De moeiijkheid voor paar, groep of individuele elementen worden bepaald door middel van de moeilijkheidstabellen.