Overige contactpersonen

COMMUNICATIE & PR Coördinator

vacature
communicatie@exalto-sport.nl

Redactie Digitale Nieuwsbrief

Tanja Steinbusch
redactie@exalto-sport.nl

Webmaster

Daniëlle van den Ham
d.ham@exalto-sport.nl

SPONSORCOMMISSIE

Vacature

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Coördinator

Daniëlle van den Ham
M. (06) 177 08 607
d.ham@exalto-sport.nl

Exalto Sport Wandeldriedaagse

Everdina v.d. Hee
awd@exalto-sport.nl

WEDSTRIJDZAKEN

Annemarie van Deelen
a.deelen@exalto-sport.nl

VERENIGINGS- & WEDSTRIJDKLEDING

Claudia van Mechelen
kleding@exalto-sport.nl