Ledenadministratie

GRATIS PROEFLESSEN

De eerste twee lessen bij Exalto Sport zijn gratis. Zo kun je voordat je definitief besluit of je lid wordt van onze vereniging eerst een kijkje komen nemen, kennis maken en meedoen in de door jou gewenste les. Er hoeft vooraf geen afspraak gemaakt te worden, je kunt zo de les bezoeken.

LID WORDEN

Het is erg fijn als je de eerste les ruim op tijd aanwezig bent zodat je kennis kunt maken met de leiding van de groep.  Van hem of  haar ontvang je tevens het inschrijfformulier wat wij nodig hebben om je aan te melden als lid. Het inschrijfformulier is hieronder ook te downloaden. Na de gratis proeflessen moet het formulier worden ingeleverd in de les of rechtstreeks worden verzonden naar de ledenadministratie. Nieuwe leden van de turnafdeling ontvangen ook meteen een bestelformulier voor het bestellen van het verenigingspakje wat verplicht is bij deelname aan wedstrijden. Na ontvangst van het inschrijfformulier door de ledenadministratie word je zo spoedig mogelijk ingeschreven en aangemeld bij de KNGU (leden van de turn en dansafdeling).

BETALING CONTRIBUTIE

De contributie wordt bij de leden van de turn- en dansafdeling maandelijks door middel van een automatische incasso in rekening gebracht. Op het inschrijfformulier vragen we je hiervoor toestemming te geven. Leden van de turnafdeling betalen 12 maanden per jaar contributie.

STRIPPENKAART

Voor deelnemers van de Senioren Turngroep op vrijdagavond is het ook mogelijk om een strippenkaart te kopen. Er is een strippenkaart voor 5 lessen en een strippenkaart van 10 lessen. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

opzeggen is maandelijks mogelijk en dient SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de ledenadministratie@exalto-sport.nl

OPZEGTERMIJN: uiterlijk voor de 20e van de voorafgaande maand.