Contributie

TURNAFDELING

12 MAANDEN CONTRIBUTIE

De contributie bij de turnafdeling is afhankelijk van het aantal uur dat een lid per week aan lessen volgt en

dus niet van de groep waar de lessen worden gevolgd. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.

 

                                            Contributie per maand EUR

Tarieven 
Starttarief (1 uur per week les)                             €16,55
2e uur les binnen dezelfde discipline                    €12,50
Iedere volgend uur les binnen dezelfde discipline   €  8,30

De contributie betreft een jaarcontributie welke verdeeld over 12 maanden per maand wordt geïnd.

Lidmaatschap KNGU : Bij aangaan van een lidmaatschap bij Exalto-Sport wordt u automatisch ook lid van de KNGU

Recreatief Turnen
Bondscontributie KNGU jeugdleden t/m 15 jaar  €22,60
Bondscontributie KNGU leden vanaf 16 jaar       €27,80
Inschrijfgeld bij eerste betaling                           €10,00

 

De bondscontributie wordt jaarlijks vastgesteld en jaarlijks in rekening gebracht.

Deze contributie wordt afgedragen aan de KNGU.

Bondscontributie voor het turnen wordt in 4 termijnen in rekening gebracht in maart, juni, sept en nov.

Leden van de turn- en dansafdeling zijn lid van de KNGU.

logo-KNGU.png